Monthly Archives: April 2015

 • Engleski za kuvare i kuhinjsko osoblje

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA KUVARE I KUHINJSKO OSOBLJE posebno je osmišljen kako bi se koncentrisao najviše na jezičke potrebe kuvara, za razliku od tečajeva namenjenih ketering kompanijama. Tokom ovog kursa polaznici će naučiti i usavršiti stručni vokabular i veštine potrebne za izvršavanje različitih poslovnih zadataka. Neke od tema koje se obrađuju su: delovi kuhinje, sudovi, sastojci i […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za hotelijerstvo i ketering

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA HOTELIJERSTVO I KETERING je veoma popularan kurs među onima koji se spremaju ili su već započeli svoju karijeru u ovoj oblasti. Funkcionalni sadržaji kursa obuhvataju sledeće: primanje rezervacija i check-in, telefoniranje, instrukcije i davanje bitnih informacija vezanih za sam hotel ili ketering kompaniju, snalaženje sa mnogobrojnim upitima i problemima, odgovaranje na žalbe […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za IT i telekomunikacije

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  U ponudi su dva odvojena kursa. Engleski za telekomunikacije čiji osnovni kurs traje tri meseca, a srednji četiri i Engleski za IT koji traje četiri meseca. ENGLESKI ZA TELEKOMUNIKACIJE je idealan kurs koji za kratko vreme osposobljava sve zaposlene u sektoru telekomunikacija da jasno komuniciraju na engleskom jeziku u raznim situacijama sa klijentima, kolegama i poslovnim […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za fudbalere

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Fudbal je danas zaista globalan fenomen. Utakmice posmatra veoma brojna publika. Igrači i drugi članovi klubova često menjaju klubove, a zatim i gradove i države u kojima žive i rade kako bi unapredili svoju karijeru. Kao i u biznisu ili nauci, i ljudi u fudbalu sve više koriste engleski jezik u komunikaciji. Veoma je važno […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za farmaceute

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA FARMACEUTE namenjen je i studentima i zaposlenima u oblasti farmaceutske industrije kojima je u poslovnom okruženju potrebno da komuniciraju na engleskom jeziku. Knjige, koje polaznici na početku kursa dobijaju na poklon, pokrivaju mnoge teme, kao na primer: profesije u okviru farmacije, kategorije lekova i načini doziranja, razvijanje i ispitivanje lekova, standardne procedure, […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za bankarstvo i finansije

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA BANKARSTVO I FINANSIJE namenjen je studentima i zaposlenima u finansijskom sektoru. Ciljevi ovog kursa su da objasni osnovne koncepte većine finansijskih oblasti, da izgradi potreban vokabular kroz čitanje, slušanje, diskusije, studije slučaja i role-play, da radi na veštinama kao što su savetovanje, sugestije, slaganje i neslaganje, pojašnjavanje i rezimiranje, kako bi se […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za pilote i kontrolore leta

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA AVIJATIČARE namenjen je naročito pilotima i kontrolorima leta koji žele da dostignu ICAO (International Civil Aviation Organization) Level 4 (operativni nivo). Cilj ovog kursa je da poveća sigurnost pri komunikaciji i da razvije veoma specifične veštine, uglavnom slušanja i govora, jer kontrolori leta komuniciraju sa nekoliko aviona istovremeno pa poruka mora biti […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Business English – Poslovni engleski

  Posted on April 21, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kursevi POSLOVNOG ENGLESKOG (BUSINESS ENGLISH) namenjeni su svim zaposlenim ljudima ili studentima poslovnih škola, kao i svima onima koji se iz mnogobrojnih razloga spremaju za polaganje međunarodno priznatih BEC sertifikata (Preliminary, Vantage i Higher) koje izdaje British Council. Da bi pohađali ove kurseve, polaznici moraju imati završen barem nivo A2, što će se proveriti na besplatnom […]

  Continue Reading...
  No Comments.