Daily Archives: May 19, 2015

 • Engleski za ekonomiste

  Posted on May 19, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA EKONOMISTE ima za cilj da polaznicima pomogne da ovladaju stručnim engleskim jezikom. Teme koje se obrađuju u skladu su sa savremenim ekonomskim pitanjima, a pored knjiga koje polaznici dobijaju na poklon, tečaj se upotpunjuje dodatnim autentičnim materijalima. Kurs je dizajniran tako da podjednako razvija sve četiri jezičke veštine – čitanje, pisanje, govor […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za inženjere

  Posted on May 19, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA INŽENJERE namenjen je inženjerima i inženjerskim tehničarima, kao i studentima koji su već upoznati sa osnovnim konceptima struke. Da bi pohađali ovaj kurs, polaznici moraju imati nivo znanja opšteg engleskog jezika B1 ili B2. Neke od tema koje ovaj tečaj pokriva su: tehnologije, materijali, komponente i skopovi, dizajn, mogući problemi, tehnički razvoj, […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za automobilsku industriju

  Posted on May 19, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU posebno je dizajniran za zaposlene u automobilskoj industriji kojima je neophodno da komuniciraju na engleskom i da se snađu u mnoštvu situacija sa kolegama, klijentima i poslovnim partnerima. Materijal – Oxford-ove knjige koje polaznici dobijaju na poklon i autentični materijali – obezbediće polaznicima stručni vokabular i najčešće korišćene izraze, koji […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za građevinu

  Posted on May 19, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Kurs ENGLESKI ZA GRAĐEVINU namenjen je studentima i zaposlenima u toj oblasti . Kurs sadrži dva nivoa. Prvi nivo namenjen je polaznicima sa nešto nižim nivoom znanja opšteg engleskog jezika (nivo A2, što će se utvrditi na besplatnom ulaznom testiranju). Ovaj nivo kursa uključuje teme koja prikazuju najnovije trendove u građevinarstvu, što ih čini od […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • Engleski za medije

  Posted on May 19, 2015 by professionalenglish.rs in Kursevi.

  Glavni cilj Kembridžovog kursa ENGLESKI ZA MEDIJE je da poboljša komunikativne veštine i sposobnosti polaznika i njihovo znanje stručnog engleskog jezika. Kroz 8 lekcija ovaj tečaj obuhvata sledeće teme: 1. Novinarstvo, 2. Radio, 3. Časopisi, 4. Televizija, 5. Film, 6. Novi mediji, 7. Reklame i 8. Marketing. Na osnovu ovih tema polaznici će se baviti […]

  Continue Reading...
  No Comments.