Job Hunting – Dvomesečni kurs za pomoć pri zaposlenju u inostranstvu

Kembridžov kurs JOB HUNTING ima za cilj da razvije kod polaznika jezičke i komunikativne veštine potrebne za dobijanje željenog posla.

Kurs pokriva 6 tema koje je neophodno savladati kako bi konkurisali za posao u inostranstvu, a to su:

  • Istraživanje tržišta
  • Pisanje CV-ja
  • Pisanje motivacionog pisma
  • Vežbanje intervjua
  • Odgovaranje na mnoga pitanja koja se javljaju na intervjuima
  • Pretvaranje negativnih stvari u pozitivne
  • Pregovaranje o uslovima rada

Tokom kursa, polaznici će se susresti sa reprezentativnim CV-jevima i motivacionim pismima a takođe će slušati delove intervjua od najlošijih do najboljih. Akcenat će biti stavljen na usvajanje najboljih tehnika korišćenih na intervjuima.

Svaka tema predstavlja celinu za sebe i najbolje ih je prelaziti navedenim redosledom, ali po želji polaznika mogu se kombinovati i drugačije. Kurs traje dva meseca, odnosno 16 radnih sati (2 puta nedeljno po 120min).


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!