• Job Hunting – Dvomesečni kurs za pomoć pri zaposlenju u inostranstvu

  interview-jobKembridžov kurs JOB HUNTING ima za cilj da razvije kod polaznika jezičke i komunikativne veštine potrebne za dobijanje željenog posla. Kurs pokriva 6 tema koje je neophodno savladati kako bi konkurisali za posao u inostranstvu, a to su:
  Istraživanje tržišta
  – Pisanje CV-ja
  – Pisanje motivacionog pisma
  – Vežbanje intervjua
  – Odgovaranje na mnoga pitanja koja se javljaju na intervjuima
  – Pretvaranje negativnih stvari u pozitivne
  – Pregovaranje o uslovima rada
  Tokom kursa, polaznici će se susresti sa reprezentativnim CV-jevima i motivacionim pismima a takođe će slušati delove intervjua od najlošijih do najboljih. Akcenat će biti stavljen na usvajanje najboljih tehnika korišćenih na intervjuima.
  Svaka tema predstavlja celinu za sebe i najbolje ih je prelaziti navedenim redosledom, ali po želji polaznika mogu se kombinovati i drugačije.
  Kurs traje dva meseca, odnosno 16 radnih sati (2 puta nedeljno po 120min).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *