Usluge

CENOVNIK USLUGA PREVOĐENJA

SA ENGLESKOG NA SRPSKI I OBRNUTO

po prevodilačkoj strani (1800 karaktera sa razmacima)

 

 

Prevod književnih dela, beletristike, novinskih članaka i mejlova, brošura i uputstava

 

5-8 EUR

 

Prevod stručnih medicinskih i farmaceutskih tekstova

 

8-12 EUR

 

Prevod pravnih dokumenata (bez overe sudskog tumača)

 

7-10 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti IT-a, telekomunikacija, elektronike i tehničke dokumentacije

 

7-12 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije i finansija

 

7-10 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti građevine i inženjeringa

 

8-12 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti saobraćaja, transporta i logistike

 

8-12 EUR

 

Prevod dokumenata Evropske Unije

 

8-10 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti arhitekture

 

8-12 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti naftne industrije

 

8-12 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti marketinga i PR-a

 

7-10 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti automobilske industrije

 

9-14 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti trgovine

 

6-9 EUR

 

Prevod tekstova za Vojsku i Policiju

 

7-12 EUR

 

Prevod tekstova iz oblasti turizma i ugostiteljstva

 

7-11 EUR

 

Prevod CV-ja, propratnog pisma i preporuka

 

5-10 EUR

 

Pisanje tekstova na engleskom po narudžbini (po A4 strani – 3600 karaktera)

 

10 EUR

 

Konsekutivno prevođenje (po satu)

 

60 EUR

 

Simultano prevođenje (po započetom satu)

 

120 EUR

 

Filmovi, serije i ostali video materijali – prevod i titlovanje – po minutu

 

2 EUR

 

Usluga pisanja CV-ja i propratnog pisma

Priprema za intervju – 4h – 50 pitanja koja se najčešće pojavljuju na intervjuima za posao na engleskom jeziku i formiranje personalizovanih odgovora – 30 EUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *