Engleski za ekonomiste

Kurs ENGLESKI ZA EKONOMISTE ima za cilj da polaznicima pomogne da ovladaju stručnim engleskim jezikom.

Teme koje se obrađuju u skladu su sa savremenim ekonomskim pitanjima, a pored knjiga koje polaznici dobijaju na poklon, tečaj se upotpunjuje dodatnim autentičnim materijalima.

Kurs je dizajniran tako da podjednako razvija sve četiri jezičke veštine – čitanje, pisanje, govor i slušanje, a aktivnosti se menjaju iz lekcije u lekciju kako bi se izbegla monotonost.

Po završetku kursa polaznici će znati da napišu pisma, izveštaje, ponude… Kurs, takođe, može biti od pomoći i studentima ekonomije. Knjige su Cambridge i Macmillian izdanja.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!