Engleski za farmaceute

Kurs ENGLESKI ZA FARMACEUTE namenjen je i studentima i zaposlenima u oblasti farmaceutske industrije kojima je u poslovnom okruženju potrebno da komuniciraju na engleskom jeziku.

Knjige, koje polaznici na početku kursa dobijaju na poklon, pokrivaju mnoge teme, kao na primer: profesije u okviru farmacije, kategorije lekova i načini doziranja, razvijanje i ispitivanje lekova, standardne procedure, bezbednost u laboratoriji, prekliničko i kliničko testiranje leka, eksperimentalni lekovi – regulative i informisanje pacijenata itd.

Lekcije, kao tematske celine, prate celokupan proces nastajanja jednog leka i postavljaju polaznike u realne poslovne scenarije u kojima će oni povezivati svoje stručno i jezičko znanje. Vokabular se vežba i usvaja kroz niz autentičnih dokumenata i vežbe slušanja, pa će polaznici uspešno savladati farmaceutski žargon. Kurs će takođe osposobiti polaznike za razgovor za posao u farmaceutskoj industriji u engleskom govornom okruženju.

Na kraju svake oblasti, odvaja se po jedan čas za diskusiju i role-play. Osim knjiga, u nastavi će se koristiti on-line platforme, multimedija i autentični materijali.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!