Engleski za farmaceute

Kurs ENGLESKI ZA FARMACEUTE namenjen je i studentima i zaposlenima u oblasti farmaceutske industrije kojima je u poslovnom okruženju potrebno da komuniciraju na engleskom jeziku.

OBLASTI KOJE SE OBRAĐUJU:

- Nazivi profesija i odeljenja koja se susreću u oblasti farmacije

- Kulturološke razlike u pravljenju, pakovanju i prezentovanju lekova

- Dobra farmaceutska praksa, kontrola kvaliteta, procedure provere i nadzora u proizvodnji, pakovanju i prezentovanju leka

- Pravljenje leka, dozne forme i kategorije lekova

- Farmakovigilanca, puštanje na tržište i reklamiranje leka, informacije o lekovima (kako za farmaceute, tako i za lekare i pacijente), lekovi na recept i bez recepta

- Provera bezbednosti i proizvodnje leka, načini pakovanja i distribuiranja

- Farmaceutska praksa, ispunjavanje recepata, sa posebnim akcentom na konverzacijski nivo i sam posao farmaceuta u okviru apoteke ili kompanije

- Vitamini i suplementi

- Prirodni elementi u proizvodnj lekova

- Detaljnije analize lekova sa konkretnim primerima, praćene relevantnim naučnim člancima ili razgovora i emisija vezanih za sva polja farmaceutske industrije

- Laboratorijska oprema

Svako od navedenih poglavlja praćeno je dodatnim materijalima, audio – video dodacima, kao i gramatičkim jedinicama koje su vezane isključivo za polje farmacije, kako bi polaznici uspešno usvojili farmaceutski žargon. Kurs traje 3-4 meseca, u zavisnosti od formata nastave (individualno ili u grupi), a osposobiće polaznike za razgovor za posao i rad u farmaceutskoj industriji i kompanijama u engleskom govornom okruženju.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!