Engleski za fudbalere

Fudbal je danas zaista globalan fenomen. Utakmice posmatra veoma brojna publika. Igrači i drugi članovi klubova često menjaju klubove, a zatim i gradove i države u kojima žive i rade kako bi unapredili svoju karijeru. Kao i u biznisu ili nauci, i ljudi u fudbalu sve više koriste engleski jezik u komunikaciji. Veoma je važno za svakog igrača da može neometano da komunicira sa saigračima, trenerom, medicinskim timom, a onda i sa fanovima i medijima.

Kurs ENGLESKI ZA FUDBALERE namenjen je svima koji rade ili treba da počnu da rade u fudbalskoj industriji i kojima će engleski jezik biti neophodan u svakodnevnoj komunikaciji.

Tokom ovog kursa polaznici će savladati jezičke veštine i vokabular potreban za razumevanje tipičnih situacija u kontekstu fudbala. Tečaj pokriva sve ključne pozicije na terenu i van njega, od igrača do menadžera. Tempo rada i redosled nastavnih jedinica mogu se prilagoditi potrebama i interesovanjima polaznika.

Kurs sadrži niz različitih vežbanja, specifičnih tekstova, ilustracija i interaktivnih vežbanja u kojima se javljaju osnovni vokabular i izrazi.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!