Engleski za IT i telekomunikacije

U ponudi su dva odvojena kursa. Engleski za telekomunikacije čiji osnovni kurs traje tri meseca, a srednji četiri i Engleski za IT koji traje četiri meseca.

ENGLESKI ZA TELEKOMUNIKACIJE je idealan kurs koji za kratko vreme osposobljava sve zaposlene u sektoru telekomunikacija da jasno komuniciraju na engleskom jeziku u raznim situacijama sa klijentima, kolegama i poslovnim partnerima.

Akcenat je stavljen na najčešće korišćen vokabular i izraze koji su neophodni za uspešnu komunikaciju. Osnovni kurs traje tri meseca (48 časova) i obuhvata konvergenciju telekomunikacija i IT, mobilnost, softver, mreže, baze podataka i njihova bezbednost, usluge, medije i društvo. Tečaj je otvoren za sugestije polaznika, kako bi profesori što bolje prilagodili tok kursa i tematske oblasti potrebama polaznika.

Polaznici se mogu opredeliti i za proširenu varijantu kursa, koji traje četiri meseca (64 časa) i u kom će se pored navedenih oblasti baviti još i telefonskim veštinama, naučiti kako da pregovaraju, intervjuišu, drže prezentacije i sastanke na engleskom jeziku. Takođe će se čitati autentični tekstovi iz publikacija iz sektora telekomunikacija i razvijati diskusija na osnovu njih, vežbati pisanje izveštaja i mejlova i utvrđivati sve naučeno kroz simulaciju realnih situacija i role–play.

Na kraju bilo kog od ova dva ponuđena kursa polaznici dobijaju sertifikat.

ENGLESKI ZA IT je namenjen studentima informatike i zaposlenima u tom sektoru.

Ovaj kurs podjednako razvija sve četiri jezičke veštine – čitanje (pomoću autentičnih tekstova), pisanje (instrukcija, uputstava i opisa u vezi sa IT temama), slušanje i razgovor, kako bi polaznici što lakše mogli da učestvuju u razmenama mišljenja i informacija u IT kontekstu.

Takođe, polaznici će učiti kako da se snađu u situacijama kada dođe do međusobnog nerazumevanja tako što će usvajati specifične strukture i funkcije jezika. Tokom ovog kursa, polaznici će kroz razne aktivnosti kombinovati svoje sve veće znanje engleskog jezika sa stručnim znanjem.

Oni će biti stavljeni u situacije u kojima će zajedno morati da reše neki problem i gde će od njihove komunikacije zavisiti i njihov uspeh. Baviće se i igranjem uloga (role–play), što će ujediniti teorijski i komunikativni pristup.

Većina aktivnosti osmišljena je za rad u parovima ili u grupama, a nakon svakih pet pređenih lekcija polaznici rade kratak test kako bi na kraju kursa dobili sertifikat.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!