Engleski za letačko osoblje

Kurs ENGLESKI ZA LETAČKO OSOBLJE namenjen je osoblju koje mora da se služi engleskim jezikom u svakodnevnom radu i za one koji će se baviti ovim poslom.

Tokom ovog kursa polaznici će naučiti da komuniciraju jasno, direktno i autoritativno ali i ljubazno, čak i kad se nalaze u teškim situacijama.

Tečaj obuhvata vokabular vezan za sve etape jednog leta, počevši od predstavljanja i upoznavanja, procedura koje se vrše pre leta, dočekivanja putnika pri ukrcavanju u avion, preko usluga i obroka u avionu, bezbednosti tokom leta, rešavanja problema koji mogu da se pojave, pomoći bolesnim putnicima, do sletanja i pozdravljanja pri završetku leta. Završna lekcija daje savete za apliciranje na radno mesto letačkog osoblja.

Lekcije iz knjiga koje polaznici dobijaju na poklon mogu se prilagoditi potrebama i interesovanjima polaznika kursa. Nakon svake lekcije, u kojoj su integrisana vežbanjaa čitanja, pisanja, slušanja i razgovora, radi se realistični role-play u kom se pređeno gradivo vežba kroz simulaciju realnih situacija.

Kursevi se organizuju po Oksfor-ovim knjigama, a koriste se i nove tehnologije i on-line platforme.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!