Engleski za medicinare

Osnovni kurs ENGLESKI ZA MEDICINARE namenjen je medicinskom osoblju i ima za cilj da im omogući komunikaciju sa pacijentima, njihovim porodicama, sa kolegama iz struke i osobljem hitne pomoći.

Takođe, dizajniran je da pomogne pri razumevanju medicinske literature – od beleški vezanih za određeni slučaj do novinskih i članaka iz stručnih časopisa. Sudentima medicine će ovaj kurs u mnogome biti koristan, naročito u kliničkoj fazi studija. Autori knjiga koje se koriste tokom kursa, a koje polaznici dobijaju na poklon, blisko su sarađivali sa profesionalnim medicinskim osobljem kako bi obezbedili autentičnost materijala.

Tok kursa podudara se sa tokom odnosa sa pacijentom – počevši od konsultacija, pregleda (lekara opšte prakse i specijaliste), zatim se akcenat stavlja na jezičke veštine potrebne za razgovor vezan za ispitivanja, uspostavljanje dijagnoze i tok lečenja sa pacijentom i sa kolegama, da bi se prvi kurs završio vokabularom i konstrukcijama vezanim za samo lečenje – medicinsko, hirurško i fizioterapeutsko.

Sve aktivnosti date su u medicinskom kontekstu, ali su vezane i za opšte teme. Aktivnosti slušanja i pisanja najviše su vezane za medicinsku dokumentaciju. Tekstovi su koncipirani tako da obezbede razumevanje širokog spektra medicinskih tekstova, bolničkih dokumenata, udžbenika, referentnog materijala i članaka. Razgovorne aktivnosti fokusirane su na sve aspekte brige o pacijentu i rade se u parovima ili manjim grupama. Vežba se i snalaženje u slučajevima međusobnog nerazumevanja sa pacijentom ili kolegama, a vežbe uključuju pojašnjenje, parafraziranje, ponavljanje, vežbe intonacije…

Tokom kursa koristiće se nove tehnologije i on-line materijali.

Srednji nivo kursa bavi se engleskim jezikom, razvijanjem veština i informacijama potrebnim za razvijanje karijere i rad (kruženje) na klinici. Tokom ovog kursa polaznici će steći komunikativni nivo koji je potreban za takozvani OSCE – Objective Structure Clinical Examination. I knjige korišćene u ovom kursu sadrže autentične materijale preuzete iz svetski najprodavanijih medicinskih publikacija.

Poseban kurs je u ponudi za medicinske sestre i medicinske tehničare koji je idealan za one koji su na početku karijere ili one koji će raditi ili već rade u engleskom govornom okruženju. Ovaj tečaj sadrži autentične materijale napisane i proverene od strane profesionalnog osoblja, a vokabular obuhvata telo, opis simptoma bolesti i prenošenje instrukcija pacijentima i kolegama. Teme su i odeljenje bolnice, osnovna oprema, specifična oboljenja, dužnosti medicinske sestre ili medicinskog tehničara i napredovanje u karijeri. Tečaj podjednako razvija sve četiri jezičke veštine – čitanje, pisanje, govor i slušanje.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!