Engleski za medije

Glavni cilj Kembridžovog kursa ENGLESKI ZA MEDIJE je da poboljša komunikativne veštine i sposobnosti polaznika i njihovo znanje stručnog engleskog jezika.

Kroz 8 lekcija ovaj tečaj obuhvata sledeće teme: 1. Novinarstvo, 2. Radio, 3. Časopisi, 4. Televizija, 5. Film, 6. Novi mediji, 7. Reklame i 8. Marketing.

Na osnovu ovih tema polaznici će se baviti aktivnostima kao što su diskusije, slušanje i role-play vezani za poslovne scenarije u kojima će se polaznici naći u situaciji simulacije sastanka, razgovora sa klijentima, intervjui i pružanje potrebnih informacija. Takođe, baviće se realističnim govornim aktivnostima, vežbama čitanja i pisanja na osnovu autentičnih materijala i mnogim drugim temama i izvorima koje će ovaj kurs učiniti još zanimljivijim, a polaznike još motivisanijim za dalje učenje i napredovanje.

Svaka lekcija predstavlja tematsku celinu za sebe, pa se njihov redosled može prilagoditi željama i potrebama polaznika. U zavisnosti od zainteresovanosti polaznika organizovaće se i radionice vezane za neku od sfera medija (novinarstvo, internet novinarstvo, film, televizija…), gde će se polaznici detaljnije baviti svim njenim aspektima.

Osim štampanog materijala – knjiga Cambridge izdavača koje polaznici dobijaju besplatno – u nastavi će se koristiti nove tehnologije i online platforme.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!