Engleski za policiju i organe reda

Kurs ENGLESKI ZA POLICIJU dizajniran je da udovolji jezičkim potrebama pripadnika organa reda – civilne i vojne policije, međunarodne agencije za sprovođenje zakona, radnika obezbeđenja, carinske i granične kontrole i radnika odeljenja za migracije.

Tečaj pokriva veliki broj situacija sa kojima se organi reda susreću, kao što je identifikacija vozila, zaustavljanje i pretres, kontrola većih grupa ljudi i davanje izjava.

Osim toga, kombinuju se jezičke veštine sa vežbama i gramatikom, pa je najzastupljeniji komunikativni pristup u nastavi. Kako bi pohađali ovaj kurs, polaznici moraju imati nivo poznavanja opšteg engleskog jezika A2 ili B1.

Knjige su bogate vokabularom koji će polaznicima pomoći da sa lakoćom obavljaju svakodnevne zadatke, kao i da na engleskom jeziku objasne zakonske posledice određenih postupaka. Teme i tekstovi su pažljivo izabrani u saradnji sa profesionalcima iz struke iz Grčke, Nemačke, Španije i Velike Britanije.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!