Engleski za pravnike

Kurs ENGLESKI ZA PRAVNIKE namenjen je svim profesionalcima iz oblasti prava kao i studentima prava koji žele da poboljšaju svoju komunikaciju na engleskom jeziku u radnom okruženju.

Teme kursa su: Privredno pravo, zakoni o preduzećima, o zapošljavanju, ugovorno pravo, patenti i autorska prava, spajanje i preuzimanje kompanija, upravljanje rizikom i stečajni zakon.

Svaka lekcija je celina za sebe i dizajnirana je tako da pravnika postavlja u situacije gde bi trebalo da posavetuje klijente na engleskom jeziku o tome koji bi pravni postupci bili odgovarajući u datom trenutku.

Tokom celog kursa analiziraće se i autentični materijali i dokumenta čime će se raditi na stručnom vokabularu koji je veoma važan jer obezbeđuje i nudi pregled pravnih sistema na internacionalnom nivou.

Polaznici će igrati role-play kako bi što bolje naučili i uvežbali pređeno gradivo. Pored materijala, koji polaznici dobijaju na poklon, tokom ovog tečaja koristiće se i interaktivni on-line materijali, programi i autentični tekstovi, preuzeti iz časopisa, koji se bave pravom. Vodiće se diskusije i spajati jezičko i stručno znanje.

Kurs je podeljen za različite nivoe znanja, a može služiti i kao odlična priprema za ILEC (International Legal English Certificate) ispit. I ovaj kurs je, takođe, otvoren za sugestije polaznika I moguće ga je sasvim prilagoditi potrebama svakog pravnika.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!