Engleski za trgovinu

Kurs ENGLESKI ZA TRGOVINU posebno je osmišljen za studente ili zaposlene u oblasti trgovine i finansija.

Uvodi neophodan vokabular (izrazi vezani za rad i socijalizaciju sa kolegama), jezičke i međuljudske veštine vezane za trgovinski sektor i veštine pisanja, pričanja, čitanja i slušanja koje su podjednako zastupljene u lekcijama.

Razgovorne teme su vezane za realne situacije na radu, kroz koje će se vežbati naučeni vokabular. Nakon ovog kursa, osnovnog i srednjeg, polaznici će moći da se bez problema upuste u razgovor na mnogobrojne teme sa kolegama i potrošačima.

Osim štampanog materijala, koji polaznici dobijaju besplatno, tokom tečaja će se u nastavi upotrebljavati nove tehnologije, on-line platforme i drugi materijali.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!