Opšti kursevi

Kurs
engleskog jezika

Šta kurs sadrži?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen material za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


Kursevi opšteg engleskog jezika pokrivaju sve CEFR nivoe (Common European Framework of Reference), od A1 do C2. Svaki nivo, u najvećoj mogućoj meri, usmeren je na konverzaciju na engeskom jeziku, dok se paralelno razvijaju i ostale jezičke veštine – čitanje, pisanje i slušanje. U radu se koriste programi eminentnih izdavača, kao što su Oxford, Cambridge, MacMillan…

Časovi su obogaćeni i dodatnim materijalima, koji potpomažu usvajanje pređenog gradiva i gramatike. U našem timu imamo profesore kojima je engleski maternji jezik, što u mnogome pomaže polaznicima kurseva konverzacije. Poznavanje engeskog jezika postalo je imperativ, kako za mlađu, tako i za stariju populaciju. Rad, posvećenost i upotreba različitih audio-vizuelnih materijala i prezentacija, siguran su put ka uspešnom i brzom napretku u učenju i aktivnoj upotrebi engleskog jezika.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!