Opšti kursevi

Kurs
francuskog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu


Kurs francuskog jezika za odrasle pokriva CEFR nivoe od A1 do C1, a za savladavanje gradiva pobrinuće se profesori koji profesionalno i posvećeno prilaze pripremanju svakog časa, tako što se akcenat stavlja na primenu naučenog u komunikaciji i time doprinosi unapređenju ostalih jezičkih kompetencija.

Francuski jezik u Edukativnom centru Professional English mogu da uče i deca od 6 godina i starija.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!