Opšti kursevi

Kurs
grčkog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


U ponudi Edukativnog centra Professional English nalazi se i kurs grčkog jezika. Stručni profesori sa iskustvom pobrinuće se da polaznici predviđeno gradivo savladaju na dobro pripremljenim časovima, ispunjenim zanimljivim sadržajima. Na ovom kursu akcenat se stavlja na veštinu komunikacije, uz rad na unapređenju ostalih jezičkih veština, kao što su razumevanje, slušanje, pisanje i čitanje.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!