Opšti kursevi

Kurs
italijanskog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu


Edukativni centar Professional English nudi kurs italijanskog jezika za odrasle, koji pokriva CEFR nivoe od A1 do C1. Stručni i posvećeni profesori pobrinuće se da polaznici gradivo savladaju što bolje, na dobro pripremljenim časovima, ispunjenim kreativnim i zanimljivim sadržajima. Na ovom kursu akcenat se stavlja na primenljivost u komunikaciji, čime se unapređuju ostale jezičke kompetencije.

Italijanski jezik u Edukativnom centru Professional English mogu da uče i deca od 7 godina i starija.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!