Opšti kursevi

Kurs
nemačkog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


Kurs nemačkog jezika za odrasle pokriva CEFR nivoe od A1 do C1, a za savladavanje gradiva pobrinuće se profesori koji, uz mnogo posvećenosti, svaki čas organizuju tako da akcenat stave na primenu naučenog u komunikaciji, ne zapostavljajući i ostale jezičke kompetencije.

Nemački jezik u Edukativnom centru Professional English mogu da uče i deca od 7 godina i starija.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!