Opšti kursevi

Kurs
portugalskog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


U ponudi Edukativnog centra Professional English nalazi se i kurs portugalskog jezika, koji pokriva CEFR nivoe od A1 do C1. Stručni i posvećeni profesori pobrinuće se da polaznici predviđeno gradivo savladaju na dobro pripremljenim časovima, ispunjenim, pored udžbenika, zanimljivim sadržajima. Na ovom kursu akcenat se stavlja na primenljivost gramatičkih pravila u komunikaciji, čime se unapređuju ostale jezičke kompetencije, kao što su razumevanje, slušanje i pisanje.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!