Opšti kursevi

Kurs
ruskog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


Učenjem ruskog jezika u Edukativnom centru Professional English bićete u mogućnosti da bez treme i oklevanja započnete i vodite svakodnevne razgovore i pisanu komunikaciju, uz obogaćen vokabular i pravilnu upotrebu gramatike i vremena. Velikoj većini naših profesora ruski je maternji jezik, a svi imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i odraslima. Odlična saradnja sa kompanijom Naftna Industrija Srbije jedna je od posebnih preporuka za naše profesore, kako za opšte, tako i za poslovne kurseve ruskog jezika.

Kursevi ruskog jezika podeljeni su na sledeće nivoe:

A1

Polaznik koji završi ovaj, početni, nivo može razumeti jednostavne rečenice, na primer, u oglasima, obaveštenjima i katalozima. Polaznik može da započne i održi socijalni kontakt u standardnim životnim situacijama, kao što su: upoznavanje, predstavljanje, pozdravljanje, zahvaljivanje, molbe, predlozi, saglasnost, odbijanje, procena lica ili predmeta; u prodavnici, na kiosku, na kasi, u pošti,banci, restoranu, kafiću, biblioteci, na vežbama, na gradskim ulicama, u prevozu, kod lekara, u apoteci. Polaznik ume da ispriča nešto o sebi, svom slobodnom vremenu, poslu i interesovanjima.

A2.1 i A2.2

Osoba koja je dostigla ovaj nivo može razumeti veoma kratke, jednostavne tekstove. Može pronaći specifične informacije u jednostavnim, svakodnevnim tekstovima poput oglasa, prospekta, menija i reda vožnje, i može razumeti kratka i jednostavna lična pisma. Polaznik može da započinje i održava socijalne kontakte na slične teme: čestitke, molbe, ponavljanje, sposobnost ponovnog pitanja; izražavanje želje, pitanja ili saopštavanja o predmetima, posledicama i cilju radnje ili događaja; polaznik da iskaže svoj stav prema rečenom, a može da govori na teme kao što su prijatelji, radno mesto, profesija, moj dan, učenje stranog jezika, gradovi, zdravlje, vreme...

B1.1 i B1.2

Polaznici koji dostignu ovaj nivo mogu da razumeju tekstove koji sadrže standardni jezik ili jezičku terminologiju sa posla. Mogu da razumeju lična pisma u kojima se opisuju događaji, osećanja ili želje. Polaznik ume da čestita, inicira/podržava/menja temu razgovora, pita, podseća, završava razgovor; traži informacije, iskazuje namere, želje, molbe, zahteve, dozvole ili zabrane, obećanje, sumnju; da izražava svoj stav, ocenjuje, izražava osnovne emocije, kao i da samouvereno razgovara u hotelu, na železnici, na aerodromu.

B2.1 i B2.2

Osoba koja je dostigla ovaj nivo ima dosta sigurnosti u svoje vladanje ruskim jezikom. Polaznik može razumeti članke i izveštaje o savremenim pitanjima, posebno gledište ili lični stav autora u odnosu na problem. Može razumeti većinu književnih tekstova i popularnih romana. Na ovom nivou polaznici mogu da efikasno komuniciraju i sarađuju sa maternjim govornicima bez poteškoća u razumevanju za sve učesnike procesa. Mogu da iskazuju svoje mišljenje o aktuelnim pitanjima, da objašnjavaju prednosti i nedostatke određenih stvari. Takođe, mogu da razgovaraju na veliki broj tema vezanih za privatni ili poslovni život i da se snađu na praktično svim mestima u gradu.

C1.1 i C1.2

Polaznik na ovom nivou može razumeti do detalja složene i opširne tekstove iz najšireg spektra tema, pitanja s kojima se susreće tokom razgovora sa prijateljima, u procesu profesionalne i obrazovne aktivnosti, shvatajući suptilne nijanse stavova i mišljenja, kako onih koja su direktno rečena, tako i ona skrivena (nezavisno od sfere ličnog interesa); može da razume bilo koju prepisku i uputstva. Polaznik je sposoban da spontano vodi komunikaciju na visokom nivou, koristeći slobodno i efikasno jezik radi ostvarenja svojih ciljeva.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!