Opšti kursevi

Kurs
ruskog jezika

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


Kursevi ruskog jezika za odrasle podrazumevaju nivoe od A1 do C1. Delu naših profesora ruski je maternji jezik, a svi imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa decom i odraslima. U nastavi se koriste različiti udžbenici, u zavisnosti od nivoa znanja i potreba polaznika. Odlična saradnja sa zaposlenima u Naftnoj Industriji Srbije jedna je od posebnih preporuka za naše profesore, kako za opšte, tako i za poslovne kurseve ruskog jezika.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!