Kursevi usmenog i
stručnog pisanog
prevođenja i
kompetencija

Zašto kod nas?

U saradnji sa Kongresnim centrom kreirali smo trening program koji predstavlja optimalni spoj stručne edukaciju i praktičnog znanja.  Kroz iskustvenu praksu, inkorporirali smo sve što vam je potrebna kako biste počeli da se bavite usmenim prevođenjem.

Predavači su prevodioci sa ogromnim iskustvom, koje će tokom trajanje kursa preneti na vas.  Kroz realne situacije, korak po korak, približi će vam sve o tehnikama prevođenja, a imaćete priliku i da lično prisustvujete jednom angažmanu i da iz prve ruke vidite šta usmeno prevođenje stvarno podrazumeva.

Najboljim polaznicima nudimo priliku da postanu naši saradnici, koji će imati prilliku da sarađuju sa mnoštvo klijenata koji se nalaze u našem portfoliju. Kao i tokom same obuke i tokom početka vašeg profesionalnog rada, mentori će biti tu da vam pruže podršku i korisne savete.

NAŠI PREDAVAČI

CROPPED-IMG_3989-usa

Dušan Popović

U saradnji sa Kongresnim centrom kreirali smo trening program koji predstavlja optimalni spoj stručne edukaciju i praktičnog znanja.  Kroz iskustvenu praksu, inkorporirali smo sve što vam je potrebna kako biste počeli da se bavite usmenim prevođenjem.

Predavači su prevodioci sa ogromnim iskustvom, koje će tokom trajanje kursa preneti na vas.  Kroz realne situacije, korak po korak, približi će vam sve o tehnikama prevođenja, a imaćete priliku i da lično prisustvujete jednom angažmanu i da iz prve ruke vidite šta usmeno prevođenje stvarno podrazumeva.

Najboljim polaznicima nudimo priliku da postanu naši saradnici, koji će imati prilliku da sarađuju sa mnoštvo klijenata koji se nalaze u našem portfoliju. Kao i tokom same obuke i tokom početka vašeg profesionalnog rada, mentori će biti tu da vam pruže podršku i korisne savete.

U saradnji sa Kongresnim centrom kreirali smo trening program koji predstavlja optimalni spoj stručne edukaciju i praktičnog znanja.  Kroz iskustvenu praksu, inkorporirali smo sve što vam je potrebna kako biste počeli da se bavite usmenim prevođenjem.

Predavači su prevodioci sa ogromnim iskustvom, koje će tokom trajanje kursa preneti na vas.  Kroz realne situacije, korak po korak, približi će vam sve o tehnikama prevođenja, a imaćete priliku i da lično prisustvujete jednom angažmanu i da iz prve ruke vidite šta usmeno prevođenje stvarno podrazumeva.

Najboljim polaznicima nudimo priliku da postanu naši saradnici, koji će imati prilliku da sarađuju sa mnoštvo klijenata koji se nalaze u našem portfoliju. Kao i tokom same obuke i tokom početka vašeg profesionalnog rada, mentori će biti tu da vam pruže podršku i korisne savete.

slika 2 web-min

Gordana Stanojević

Jelena Perlić

U saradnji sa Kongresnim centrom kreirali smo trening program koji predstavlja optimalni spoj stručne edukaciju i praktičnog znanja.  Kroz iskustvenu praksu, inkorporirali smo sve što vam je potrebna kako biste počeli da se bavite usmenim prevođenjem.

Predavači su prevodioci sa ogromnim iskustvom, koje će tokom trajanje kursa preneti na vas.  Kroz realne situacije, korak po korak, približi će vam sve o tehnikama prevođenja, a imaćete priliku i da lično prisustvujete jednom angažmanu i da iz prve ruke vidite šta usmeno prevođenje stvarno podrazumeva.

Najboljim polaznicima nudimo priliku da postanu naši saradnici, koji će imati prilliku da sarađuju sa mnoštvo klijenata koji se nalaze u našem portfoliju. Kao i tokom same obuke i tokom početka vašeg profesionalnog rada, mentori će biti tu da vam pruže podršku i korisne savete.

Šta očekujemo od vas?

Polaznici koji žele da pohađaju kurs usmenog prevođenja treba da ispunjavaju neke od sledećih uslova:

• Najmanje C1 nivo poznavanja engleskog maternji ili bilingvalni govornik srpskog

• Fluentnost u govoru stranog i maternjeg jezika

• Prethodno iskustvo u pisanom prevođenju za polaznike koji žele da pohađaju kurs simultanog prevođenja

• Završen kurs konsekutivnog prevođenja

Polaznici koji žele da pohađaju kurs stručnog pisanog prevođenja treba da ispunjavaju sledeće uslove:

• Najmanje C1 nivo poznavanje engleskog jezika

• Poznavanje osnovnih pojmova iz oblasti za koju se prijavljujete

Polaznici čije znanje engleskog je ispod C1 nivoa mogu biti upućeni na kurseve jezika, kako bi unapredili svoj nivo znanja, a zatim mogu preći na kurs pisanog stručnog prevođenja.

Znanje polaznika će se testirati pre početka kurseva i test engleskog jezika je eliminacioni kriterijum. Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dela. Po uspešno položenom ulaznom testu, polaznici potpisuju ugovor sa Organizatorima kursa.

Celokupan materijal i oprema za rad i vežbanje su obezbeđeni.

Kursevi se mogu platiti u 2 rate.

 

Pri upisu se plaća prva rata u visini od 50% iznosa kursa,

koja je nepovratna u slučaju odustanka polaznika od kursa.

 

Polaznici koji upišu drugi i svaki sledeći kurs kod nas,

ostvaruju popust od 10%.

Kursevi usmenog prevođenja

Individualni kursevi konsekutivnog i simultanog prevođenja

u individualnoj nastavi traju 12 dvočasa (6 nedelja). Cena kursa u individualnoj nastavi je

EUR 1200

Grupni kursevi konsekutivnog i simultanog prevođenja

u poluindividualnoj ili grupnoj 16 dvočasa (8 nedelja). Cena kursa u poluindividualnoj ili grupnoj nastavi je

EUR 900 po polazniku

Kurs javnog nastupa

Trajanje kurseva dikcije određuju naši profesionalci nakon inicijalnog intervjua sa polaznicima. Cena časa dikcije (60 min)

EUR 55 po času

Kursevi stručnog pisanog prevođenja:

Medicina

Kurs prevođenja za oblast medicine i farmacije traje 12 dvočasa

EUR 420

Pravo

Kurs prevođenja za oblast prava traje 10 dvočasa

EUR 350

Finansije

Kurs prevođenja za oblast finansija traje 12 dvočasa

EUR 420

IT sektor

Kurs prevođenja za IT sektor/Microsoft traje 15 dvočasa

EUR 520

Nauka

Kurs prevođenja iz oblasti nauke traje 12 dvočasa

EUR 420

Lektura i korektura

Kurs lekture i korekture je u trajanju od 8 dvočasa

EUR 300

Koliko sve to traje i koje su cene?

Za više informacija o kursevima pošaljite nam upit putem forme ili nas kontaktirajte putem telefona pozivom na 065 20 40 410

  Kontakt Professional English

  Email: professionalenglish.rs@gmail.com

  Telefon/Viber: + 381 64 509 22 44

  KSCLogo

  Kontakt Kongresni Centar

  Email: office.bg@kscnet.rs

  Telefon: +381 11 7617 109