Kursevi usmenog i stručnog pisanog prevođenja i kompetencija

powered by:

EDUKATIVNI CENTAR PROFESSIONAL ENGLISH

&

KONGRESNI SERVISNI CENTAR

Šta očekujemo od Vas?

Polaznici koji žele da pohađaju kurs usmenog prevođenja treba da ispunjavaju neke od sledećih uslova:


- najmanje C1 nivo poznavanja engleskog jezika

- maternji ili bilingvalni govornik srpskog jezika

- fluentnost u govoru stranog i maternjeg jezika

- prethodno iskustvo u pisanom prevođenju (najmanje godinu dana)

- za polaznike koji žele da pohađaju kurs simultanog prevođenja, uslov je završen kurs konsekutivnog prevođenja

Polaznici koji žele da pohađaju kurs stručnog pisanog prevođenja treba da ispunjavaju sledeće uslove:


- najmanje C1 nivo poznavanje engleskog jezika

- poznavanje osnovnih pojmova iz oblasti za koju se prijavljuju

Polaznici čije znanje engleskog je ispod C1 nivoa mogu biti upućeni na kurseve jezika, kako bi unapredili svoj nivo znanja, a zatim mogu preći na kurs pisanog stručnog prevođenja.

 

Znanje polaznika će se testirati pre početka kurseva i test engleskog jezika je eliminacioni kriterijum. Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dela. Po uspešno položenom ulaznom testu, polaznici potpisuju ugovor sa Organizatorima kursa.

PROFESSIONAL ENGLISH KURSEVI STRUCNOG USMENOG I PISANOG PREVODJENJA 2023

Kursevi usmenog prevođenja:

Kursevi usmenog prevođenja:

Individualni kursevi konsekutivnog i simultanog prevođenja

u individualnoj nastavi traju 12 dvočasa (6 nedelja). Cena kursa u individualnoj nastavi je

EUR 1200

Grupni kursevi konsekutivnog i simultanog prevođenja

u poluindividualnoj ili grupnoj 16 dvočasa (8 nedelja). Cena kursa u poluindividualnoj ili grupnoj nastavi je

EUR 900 po polazniku

Kurs javnog nastupa

Trajanje kurseva dikcije određuju naši profesionalci nakon inicijalnog intervjua sa polaznicima. Cena časa dikcije (60 min)

EUR 55 po času

Koliko sve to traje i koje su cene?

Za više informacija o kursevima pošaljite nam upit putem forme ili nas kontaktirajte putem telefona pozivom na 065 20 40 410

  Kursevi stručnog pisanog prevođenja:

  Medicina

  Kurs prevođenja za oblast medicine i farmacije traje 12 dvočasa

  EUR 420

  Pravo

  Kurs prevođenja za oblast prava traje 10 dvočasa

  EUR 350

  Finansije

  Kurs prevođenja za oblast finansija traje 12 dvočasa

  EUR 420

  IT sektor

  Kurs prevođenja za IT sektor/Microsoft traje 15 dvočasa

  EUR 520

  Nauka

  Kurs prevođenja iz oblasti nauke traje 12 dvočasa

  EUR 420

  Lektura i korektura

  Kurs lekture i korekture je u trajanju od 8 dvočasa

  EUR 300

  Celokupan materijal i oprema za rad i vežbanje su obezbeđeni.

  Kursevi se mogu platiti u 2 rate.

  Pri upisu se plaća prva rata u visini od 50% iznosa kursa, koja je nepovratna u slučaju odustanka polaznika od kursa. Polaznici koji upišu drugi i svaki sledeći kurs kod nas, ostvaruju popust od 10%.