Opšti kursevi

Kurs
srpskog jezika
za strance

Šta sadrži kurs?

  • Prilagođavanje sadržaja potrebama polaznika
  • Obezbeđen materijal za rad
  • Konsultacije sa profesorima
  • Dodatni material za vežbanje
  • Sertifikat na kraju kursa

O kursu:


U ponudi Edukativnog centra Professional English su osnovni i srednji kurs srpskog jezika za strance. Osnovni programi kojima se služimo u nastavi su izdanja Instituta za strane jezike i Azbukuma, kao najeminentnijih u toj oblasti. Pored gradiva predviđenog pomenutim programima, sadržaj nastave je obogaćen jezičkim materijalima koji su prilagođeni različitim, svakodnevnim situacijama, kao i dešavanjima u poslovnom okruženju. S obzirom na sve veću prisutnost stranih kompanija na našim prostorima, pojavljuje se i sve veća potreba za ovom vrstom kurseva.

Osim engleskog, kao jezika nastave, stranci mogu učiti srpski i preko francuskog, nemačkog, ruskog, španskog i italijanskog jezika.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!