Uncategorized

January 23, 2021

Engleski za zubare

Komunikacija između stomatologa i pacijenta značajno je otežana ukoliko ne govore istim jezikom, što utiče na rad sa pacijentom i njegovo zadovoljstvo pruženom uslugom. Ponekada, jezička […]
December 1, 2020

Priprema za TOEFL ispit Šta je TOEFL? Kako biste studirali u inostranstvu, uglavnom je potrebno da ostvarite određeni broj poena na nekom od međunarodno priznatih ispita, […]