Stručni kursevi

January 27, 2021

Engleski jezik za stomatologe

Komunikacija između stomatologa i pacijenta značajno je otežana ukoliko ne govore istim jezikom, što utiče na rad sa pacijentom i njegovo zadovoljstvo pruženom uslugom. Ponekada, jezička […]
September 28, 2018

Poslovni engleski – Business English

September 28, 2018

Engleski za pilote i kontrolore leta

September 28, 2018

Engleski za bankarstvo i finansije

September 28, 2018

Engleski za farmaceute

September 28, 2018

Engleski za fudbalere

September 28, 2018

Engleski za IT i telekomunikacije

September 28, 2018

Engleski za hotelijerstvo i ketering

September 28, 2018

Engleski za kuvare i kuhinjsko osoblje

September 28, 2018

Engleski za letačko osoblje