Engleski za pilote i kontrolore leta

Kurs ENGLESKI ZA AVIJATIČARE namenjen je naročito pilotima i kontrolorima leta koji žele da dostignu ICAO (International Civil Aviation Organization) Level 4 (operativni nivo).

Cilj ovog kursa je da poveća sigurnost pri komunikaciji i da razvije veoma specifične veštine, uglavnom slušanja i govora, jer kontrolori leta komuniciraju sa nekoliko aviona istovremeno pa poruka mora biti preneta brzo i precizno. Osim ove dve veštine, radiće se još i na drugim veštinama koje se traže na ICAO testovima – izgovor, struktura, vokabular, fluentnost, razumevanje i interakcija. Glavni jezički fokus je na nerutinskim i vanrednim situacijama tokom leta.

Teme ovog tečaja obuhvataju ceo tok leta – počevši od kretanja aviona na zemlji, odlaska sa gejta i uzletanja, preko situacija tokom samog leta, kontakta sa kontrolnim tornjem pri uzletanju i sletanju, i za kraj sletanje i napuštanje aviona.

Osim pilota i kontrolora leta, ovaj kurs može biti koristan i za drugo osoblje (zemaljske stjuarde, hitne službe i administratore) jer se teme i lekcije mogu kombinovati tako da se prilagode specifičnim potrebama polaznika.

Tokom kursa, osim knjiga koje polaznici dobijaju besplatno, u nastavi će se koristiti i nove tehnologije, on-line platforme i autentični materijali.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!