Prevođenje

CENOVNIK USLUGA PISANOG PREVOĐENJA
– po prevodilačkoj strani (1800 karaktera sa razmacima)

 • Engleski jezik (sa overom) – 1.500 RSD, bez overe – na upit
 • Francuski jezik (sa overom) – 1.800 RSD, bez overe – na upit
 • Italijanski jezik (sa overom) – 1.600 RSD, bez overe – na upit
 • Španski jezik (sa overom) – 1.600 RSD, bez overe – na upit
 • Nemački jezik (sa overom) – 1.800 RSD, bez overe – na upit
 • Mađarski jezik (sa overom) – 1.800 RSD, bez overe – na upit
 • Kineski jezik (sa overom) – 2.800 RSD, bez overe – na upit
 • Za veće količine i pravna lica, cene na upit.
 • Titlovanje – 5 EUR po minutu

Usmeno prevođenje (online i uživo)

 • Konsekutivno – 60 EUR/h
 • Simultano – 60 EUR/h
 • Šišotaž – 60 EUR/h
 • Cena usmenog prevođenja po danu – 250 EUR