Cenovnik

Stručni i Business kursevi engleskog jezika:

Grupna nastava (minimum 3 polaznika) – 8 dvočasa – 8.500,00 RSD mesečno
Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 8 dvočasa – 10.000,00 RSD mesečno
Individualna nastava – 3.000,00 RSD dvočas

Ulazno testiranje:

Engleski jezik - 1.000,00 RSD
SAT (engleski i matematika) - 3.000,00 RSD

Priprema za Marlins test:

Individualna nastava – 3.000,00 RSD dvočas
*Primenjuju se paketi sa popustima


Opšti kursevi stranih jezika i krusevi konverzacije:

Engleski jezik

Grupna nastava (minimum 3 polaznika) – 8 dvočasa – 8.000,00 RSD mesečno
Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 8 dvočasa – 9.500,00 RSD mesečno
Individualna nastava – 1.800,00 RSD dvočas

Drugi strani jezici:

Nemački, francuski, slovenački, portugalski, španski, italijanski i ruski jezik:

Grupna nastava (minimum 3 polaznika) – 8 dvočasa – 9.000,00 RSD mesečno
Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 8 dvočasa – 10.500,00 RSD mesečno
Individualna nastava – 2.200,00 RSD dvočas

Posebne pogodnosti – individualna nastava:

Za paket od 10 uplaćenih dvočasa dobija se 1 dvočas gratis.

Kursevi za decu:

Grupna nastava (minimum 3 polaznika) – 8 časova – 5.000,00 RSD mesečno
Poluindividualna nastava (2 polaznika) – 8 časova – 6.500,00 RSD mesečno
Individualna nastava – 11.000,00 RSD 8 časova mesečno
Kreativne vikend radionice u trajanju od 4h – 2.000,00 RSD po detetu

TUTORING PAKETI - pripreme za polaganje međunarodnih ispita

BASIC PAKET
Uključuje:
- Ulazno testiranje
- 8 dvočasa
- 1 konsultaciju
- Materijal za nastavu
- Plaćanje na 2 rate

Ovaj paket je namenjen polaznicima sa visokim nivoom znanja, kojima je potrebno da se upoznaju sa formom testa i tipovima zadataka sa kojima će se susresti na polaganju. Pored toga, akcenat će biti stavljen i na akademski registar engleskog jezika u svim jezičkim veštinama (čitanje, pisanje, razgovor, slušanje). Sav materijal za rad na času i kod kuće je obezbeđen. Tokom trajanja priprema u Basic paketu, roditelji i polaznik mogu da zakažu konsultacije sa profesorom u terminu po dogovoru, a u trajanju od 45-60 minuta, kako bi stekli uvid u napredak u radu i znanju polaznika, kao i informisali se o redovnosti dolazaka i rada domaćih zadataka. Nakon što se iskoristi predviđenih 8 dvočasa iz Basic paketa, postoji mogućnost doplate dodatnih dvočasa. Postoji mogućnost plaćanja na 2 rate.

Cene:
- Individualno: 32.000,00 RSD
- Poluindividualno i grupno: 20.000,00 RSD po polazniku
- Cena dodatnog dvočasa 3.600,00 RSD
MEDIUM PAKET
Uključuje:
- Ulazno testiranje
- 12 dvočasa (personalizovani program nastave)
- Progress/evaluacioni test + izveštaj o rezultatima
- Simulacija testa
- Upravljanje vremenom
- 1 konsultaciju + 1 otvorena vrata
- Materijal za nastavu
- Pomoć u radu domaćih zadataka
- Plaćanje na 2 rate

Ovaj paket je namenjen polaznicima sa minimum B2 nivoom znanja, kojima je potrebno da rade na gramatici i opštem i akademskom vokabularu, kako bi poboljšali vladanje jezikom u sve četiri oblasti koje internacionalni testovi proveravaju. Pored toga, polaznici će se detaljniije upoznati sa formom testa i tipovima zadataka koji ih očekuju na polaganju. Sav materijal za rad na času i kod kuće je obezbeđen. Nakon pređenih 6 dvočasa, polaznik radi progress test, kako bi se ustnovilo koliki je napredak postignut u odnosu na sam početak priprema, kao i u kom smeru treba da se kreću dalje pripreme. Roditelji će putem mejla biti obavešteni o rezultatima ovog testa, kao i o preporukama za nastavak rada. Tokom trajanja priprema u Medium paketu, roditelji i polaznik mogu da zakažu 1 konsultacije u trajanju od 45-60 minuta i 1 otvorena vrata u trajanju od 45 minuta za vreme redovnog časa, kako bi stekli uvid u napredak u radu i znanju polaznika, kao i informisali se o redovnosti dolazaka i rada domaćih zadataka. U ovom paketu, pomoć profesora u radu domaćih zadataka će biti na raspolaganju polazniku jednom nedeljno. Takođe, profesor će u radu posvetiti pažnju tome da polaznika nauči strategijama upravljanja vremenom, kako bi se optimanlno iskoristilo vreme koje je predviđeno za polaganja testa. Po završetku priprema, polaznik će u dodatnom terminu raditi simulaciju testa za koji se pripremao, što će mu dati preciznije informacije o tome koliko poena/koju ocenu može da očekuje da će imati na samom polaganju. Nakon što se iskoristi predviđenih 12 dvočasa, postoji mogućnost doplate dodatnih dvočasa.
Postoji mogućnost plaćanja na 2 rate.

Cene:
- Individualno: 48.000,00 RSD
- Poluindividualno i grupno: 28.000,00 RSD po polazniku
- Cena dodatnog dvocasa 3.000,00 RSD
PREMIUM PAKET
Uključuje:
- Ulazno testiranje
- 16 dvočasa (personalizovani program nastave)
- Progress testove na dvonedeljnom nivou
- Izveštavanje roditelja o napretku polaznika na dvonedeljnom nivou (izveštaj se dostavlja putem mejla, a uključuje evidenciju prisustva, evidenciju urađenih domaćih zadataka, pređenih oblasti, rezultata evaluacionih testova)
- Pomoć u radu domaćih zadataka
- Multi-subject pristup (u pripremi za SAT)
- 2 konsultacije + 2 otvorena vrata
- Mock test/Simulaciju ispita
- Materijal za nastavu
- Dodatnu literaturu
- 3 prevodilačke strane prevoda sa overom sudskog tumača
- Informacije o terminima za prijavu i polaganje željenog ispita
- Prepoznavanje potreba polaznika i ponudu dodatnih usluga
- Plaćanje na 3 rate

Ovaj paket je namenjen polaznicima koji žele da dobiju premium uslugu tokom čitavog trajanja priprema. Polaznik dobija materijale za rad na času, posebne materijale za rad kod kuće, a u radu domaćih zadataka će imati podršku profesora, koje će moći da kontaktira putem telefona ili mejla dva puta nedeljno, kako bi se uklonile sve moguće nedoumice i odgovorilo na sva pitanja. U pripremi za SAT u radu će se primenjivati multi-subject pristup, koji podrazumeva koordinisan rad profesora engleskog i matematike. Svake dve nedelje, polaznik će raditi progress test, koji će precizno utvrditi koliki napredak u znanju je postignut, a roditelji i polaznik će dobijati izveštaj o rezultatima istog, zajedno sa planom za dalji rad i preporukama dodatne literature koja se može naći online ili obaveštenje o tome koju će štampanu literaturu polaznik dobiti od škole. Za vreme trajanja priprema u Premium paketu, roditelji i polaznik će imati mogućnost da zakažu 2 termina konsultacija u trajanju od 45-60 minuta i 2 termina otvorenih vrata (za vreme zakazanih časova), gde će moći da steknu jasan uvid u tok rada i napretka polaznika, iznesu svoja zapažanja i sugestije. Profesori će tokom rada obratiti posebnu pažnju na lične afinitete polaznika, prepoznavanje njihovih potreba i ponuditi ili uključiti još neku od dodatnih usluga. Profesor će polaznika naučiti strategijama za upravljanje vremenom i taktikama za polaganje ispita, kako bi se optimanlno iskoristilo vreme koje je predviđeno za rad na samom ispitu. Polaznik će početkom priprema dobiti od škole informacije o svim terminima za prijavu i polaganje željenog ispita u svim ovlašćenim centrima u Beogradu, kako bi blagovremeno planirao prijavu i datum polaganja ispita. Pored svega navedenog, ovaj paket uključuje i prevod 3 prevodilačke strane sa overom sudskog tumača dokumentacije koja se dostavlja pri aplikaciji na željeni fakultet.
* Prevodilačka strana podrazumeva 1800 karaktera sa razmacima

Cene:
- Individualno: 72.000,00 RSD
- Poluindividualno i grupno: 40.000,00 RSD
- Cena dodatnog dvočasa 2.700,00 RSD
ELITE PAKET
- Za polaznike koji se pripremaju za polaganje dva ispita
- Podrazumeva isključivo individualnu nastavu

Uključuje:
- Ulazno testiranje
- 12 dvočasa za svaki ispit (ukupno 24 dvočasa)
- 5 prevodilačkih strana prevoda sa overom sudskog tumača
- Materijal za nastavu
- Progress testove na dvonedeljnom nivou
- Izveštavanje roditelja o napretku polaznika na dvonedeljnom nivou (izveštaj uključuje evidenciju prisustva, evidenciju urađenih domaćih zadataka, pređenih oblasti, rezultata evaluacionih testova, komentar i sugestije profesora)
- Pomoć u radu domaćih zadataka
- Multi-subject pristup (u pripremi za SAT)
- 3 konsultacije + 1 otvorena vrata
- Mock test/Simulaciju ispita
- Informacije o terminima za prijavu i polaganje željenih ispita
- Prepoznavanje potreba polaznika i ponuda dodatnih usluga
- Concentraction and time managent strategije, taktiku za polaganje ispita
- Štampanu dodatnu literaturu
- Gratis 2 dodatna dvočasa po utrošku fonda, po potrebi
- Plaćanje na 4 rate

Ovaj paket namenjen je polaznicima sa minimum B2 nivoom znanja engleskog jezika koji žele paralelno da se spremaju za polaganje dva međunarodna ispita. Ovakve pripreme su moguće isključivo u individualnoj nastavi. Polaznik na raspolaganju ima 24 dvočasa – preporuka je posvetiti 12 časova svakom ispitu, ali u dogovoru sa profesorima, nakon ulaznog testa, može se napraviti drugačija selekcija i ustanoviti tempo nastave, odnosno broj dvočasa na nedeljnom nivou. Profesori će biti na raspolaganju polaznika kada je reč o radu domaćih zadataka putem mejla ili telefona 3 puta nedeljno i objasniti polazniku sve nedoumice i odgovoriti na sva pitanja. Konsultacije traju između 45 i 60 minuta. Profesori će tokom rada obratiti posebnu pažnju na lične afinitete polaznika, prepoznavanje njihovih potreba i, po potrebi, ponuditi još neku od dodatnih usluga. U pripremi za TOEFL, polaznik će na časovima imati pristup licenciranoj Cambridge platformi, a u pripremama za SAT u radu će se primenjivati multi-subject pristup, koji podrazumeva koordinisan rad profesora engleskog i matematike. Profesori će polaznika naučiti strategijama za upravljanje vremenom i taktikama za polaganje ispita, kako bi se optimanlno iskoristilo vreme koje je predviđeno za rad na samom ispitu. Na kraju priprema, polaznik će raditi simulaciju ispita (mock test) u trajanju od 4 sata, gde će mu biti predočeno koliko poena može da očekuje na polaganju testa. Polaznik će početkom priprema dobiti od škole informacije o svim terminima za prijavu i polaganje željenog ispita u svim ovlašćenim centrima u Beogradu. Pored svega navedenog, ovaj paket uključuje i prevod 5 prevodilačkih strana (1800 karaktera sa razmacima) sa overom sudskog tumača dokumentacije koja se predaje za aplikaciju na željeni fakultet.

Cena: 107.000,00 RSD
Cena dodatnog dvočasa 2.300,00 RSD
DODATNE INFORMACIJE
* Promena paketa

Polaznici mogu, nakon početnog izbora paketa koji smatraju najadekvatnijim za svoje potrebe, preći na drugi paket i to nakon iskorišćene prve rate uplaćene za originalni paket.

* Dodatne usluge

- Dodatni dvočas (cene definisane u paketima)
- Prevod sa overom sudskog tumača – 1.200,00 RSD po prevodilačkoj strani
- Academic English radionica u trajanju od 120 minuta – 2.500,00 RSD
- IELTS Writing radionica u trajanju od 90 minuta – 2.000,00 RSD
- Simulacija ispita (4h) – 4.000,00 RSD
- Personalizovani progress test (90 minuta) – 2.000,00 RSD
- Prevod dokumenata sa overom sudskog tumača - 1.500,00 RSD po prevodilaćkoj strani - Kursevi drugih stranih jezika, koji olakšavaju polazniku koji će studirati u inostranstvu svakodnevni život na predmetnom stranom jeziku (po zvaničnom cenovniku škole)
DODATNE USLUGE
* Dodatne usluge:

Dodatni paket časova matematike 12 dvočasa - 36.000,00 RSD

Popusti:

Popust za drugi kurs po redu – 10%
Popust za drugog člana porodice – 10%

Cenovnik je važeći od 01.07.2023. godine.