Engleski za transport i logistiku

Kurs ENGLESKI ZA TRANSPORT I LOGISTIKU izrađen je specifično za sve koji rade u oblasti logistike i kojima je neophodno znanje engleskog jezika za komunikaciju sa kolegama, klijentima i poslovnim partnerima u mnoštvu situacija.

Ovaj kurs je koncentrisan na ciljani vokabular i često korišćene izraze koji su neophodni za komunikaciju, na kojoj god poziciji da radite.

Tečaj pokriva široki spektar tema vezanih za logistiku, pa će svi, od onih na menadžerskim pozicijama do onih koji rade u administraciji, imati velike koristi od ovog kursa. Tematske jedinice mogu se kombinovati u skladu sa željama polaznika i raditi redom koji najviše odgovara njihovim potrebama i intersovanjima.

Osim knjiga koje polaznici dobijaju besplatno, tokom kursa će se koristiti i izvorni, autentični tekstovi, studije slučaja, audio i multimedijalni materijal.

Na kraju tečaja polaznici polažu završni test nakon čega dobijaju sertifikat o uspešno završenom kursu. Vežbaće se komunikacija putem aktivnosti poput role-play (igranje uloga) i simulacija realnih situacija.

Neke od tema kursa su: Uvod u logistiku, logističke usluge, menadžment, vidovi transporta, planiranje i organizovanje transporta, skladištenje i čuvanje robe, dokumentacija i finansije.

Ovaj kurs može se pohađati po nekoliko programa – polaznici će birati između Market Leader programa– jednog od najboljih i najtraženijih poslovnih programa, Oxford programa ili ELI programa.


Upis na opšte kurseve engleskog jezika u toku!